Modele ubijaczek: AR30, AR40, AR60, AR80, AR100.

  • Podnoszenie dzieży: ręczne, drążkiem No. 1 z siłownikiem oporowym.
  • Zmiana prędkości obrotowej: ręcznie, drążkiem No. 2.
  • Zegar czasu: elektroniczny.
  • Uruchomienie maszyny: przycisk START/STOP.
  • Funkcja pauzy bez kasowania czasu: nie.
  • Wyłącznik bezpieczeństwa: funkcja na panelu.