Modele ubijaczek: AR30, AR40, AR60, AR80, AR100.

  • Podnoszenie dzieży: elektroniczne, wskaźnik „strzałka”, góra/dół.
  • Zmiana prędkości obrotowej: elektronicznie, wskaźnik prędkości na panelu.
  • Zegar czasu: elektroniczny.
  • Uruchomienie maszyny: przycisk START/STOP.
  • Funkcja pauzy bez kasowania czasu: tak.
  • Wyłącznik bezpieczeństwa: funkcja na panelu.